Vermogen van zelfstandige met personeel

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zelfstandige met personeel meer vermogen hebben dan zelfstandige zonder personeel. Het vermogen van zelfstandige met personeel is €217 duizend .  Zelfstandige zonder personeel hebben €101 duizend  aan  vermogen. Bij werknemers is het gemiddelde vermogen €23 duizend. Vaak beginnen zelfstandig met personeel als zelfstandig zonder personeel. Op het moment dat ze meer activiteiten en projecten krijgen en het goed gaat met de omzet van het bedrijf, nemen zij vaak personeel aan. Dit kan in de organisatie zorgen veel veel veranderingen.

Voornamelijk het bedrijfsvermogen van zelfstandige met personeel is hoog.  Dit bedraagt een groot deel van hun gehele vermogen. Uiteraard moeten zelfstandige meer voor zichzelf zorgen, wanneer zij bijvoorbeeld langdurend of kortdurend ziek zijn. Ook dienen zij zelf hun pensioen bij elkaar te verzamelen. Werknemers die in dienst zijn van werkgevers, hebben hierbij minder risico’s en er wordt meer voor hun geregeld. Zelfstandige met personeel hebben wel vaak de hoogste hypotheekschuld.

De sectoren landbouw, bosbouw of visserij hebben het grootste vermogen. Met landbouw op nummer 1. Daarna komen zelfstandigen die werkzaam zijn in de financiële sector. In de bouw zitten de grootst verschillen. Er zijn daar ondernemers die veel verdienen, maar ook zijn ook ondernemers.

Jongeren en financiën

Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), blijkt dat veel jongeren een financiële schuld hebben. Deze cijfers gaan over jongeren die 18 jaar en ouder zijn en studeren op het mbo. Het Nibud is een onafhankelijk stichting die adviseert over de financiële situaties van huishoudens.

Deze jongeren hebben voornamelijke schulden bij familie of vrienden. Jongeren laten zich veel beïnvloeden door reclames op de televisie of sociale media en gaan hierdoor impulsieve aankopen doen. De grootste schuld ontstaat als jongeren zelfstandig gaan wonen. Hierdoor dienen ze vaak financieel onafhankelijk te zijn en verschillende zaken zelf te betalen. Denk hierbij aan hun woning en eten.  Dit brengt vele veranderingen met zich mee. Het is van belang dat jongeren van kinds af aan al een juiste financiële opvoeding krijgen. Ze moeten leren hoe ze het beste om kunnen gaan met geld. Deze financiële opvoeding dienen kinderen te krijgen van onder andere hun ouders en de school.

Het hebben van schuld brengt veel problemen en risico’s met zich mee. Het kan zorgen voor stress, wat weer niet goed is voor de gezondheid. Daarnaast kunnen jongeren in een isolement raken, doordat ze niet weten hoe ze met schulden om moeten gaan. Hulp zoeken bij familie en vrienden, maar ook bij onafhankelijk organisaties is daarbij een juiste keuze.